ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นายอวยชัย สุดประเสริฐ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 308018

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านส้อง ร่วมต้าน โควิด -๑๙

บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี /  รวมพลัง ต้านโควิด…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 19865671

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สระแก้วร่วมใจผลิตหน้ากากอนามัยให้สมาชิกทุกคน

จ.สระแก้ว /  จัดประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน ทีประ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จันทิมา รังประเสริฐ สมาชิกเครือข่าย สอช.

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Supitcha

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สุภิชญา สร้อยคำ สมาชิกชุมชนริมคลองเปรมประชากร

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เพลินพิศ สุรสิทธิ์ สมาชิกชุมชนริมคลองลาดพร้าว

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 90221759 2903847353008938 8734297522379423744 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ” สร้างอาหารปลอดภัย..สู้ ภัยcovid 19 “..

ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 90235024 3110391588993810 6452009823213977600 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเวทีประชุมคณะทำงานเพื่อการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานสู่พื้นที่ ครั้งที่ 1/2563 ​”

สุราษฏร์ธานี / “ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธาน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 90235707 2614029295375220 6947375305136799744 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : มรภ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานพอช. อีสาน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / คณาอาจารย์และนักศึกษาสา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 90193635 2272229776419972 8268199330591014912 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการควบคุมพืชกระท่อม ณ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดส…

อ่านรายละเอียด