ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 83883786 483786649234295 3936415982951596032 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีบันทึกความร่วมม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 130391

ประธานบอร์ด พอช. เสริมแรง สร้างพลังใจ ให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบล “ดอนแร่” ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ครบทุกมิติ

ราชบุรี/ตำบลดอนแร่  ตำบลต้นแบบการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 86353385 482486612697632 1654202926022787072 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “พอช.ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบ้าน พอเพียงและสวัสดิการชุมชน ปี 2563”

พระนครศรีอยุธยา / นางดวงเดือน พร้าวตะคุ หัวหน้างานปฏิบั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 84350235 2830076887052652 6727378902617948160 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “ธรรมนูญสุขภาวะชุมชน ตำบลจันดีว่าด้วยอาหารปลอดภัย”

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 84357730 2554496254661858 2114563921972035584 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตั้งสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 577728

เรื่องดีดีที่ชุมชน : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

ประชุมคณะทำงานพัฒนาผู้นำสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 84357691 482018219411138 1235967201240940544 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สมุทรสาคร เดินหน้าสร้างความเข้าใจและพัฒนาโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ โครงการสวัสดิการชุมชน และโครงการธุรกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 193365

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “สวัสดิการชุมชนกับการสร้างสุขในชุมชนและการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง”

ประชุมโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางป…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 84086802 2826541107406230 1433139490418851840 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลชายแดนใต้จัดวงคุย วาระ ‘การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแนวเขตป่า’

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังห…

อ่านรายละเอียด