สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคเหนือ 267074126 374362834479378 7787499377656881628 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1632 : ผู้อำนวยการภาคเหนือ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาที่ว่างกลางเมืองตอบโจทย์การใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 นายวิชัย ณสุวรร…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 266817702 4902425603135959 1583227518151074748 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1631 : คสอ.จับมือภาคีร่วมผนึกกำลังพัฒนาพื้นที่ชุมชนแม่สลองนอก มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ โดยใช้กระบวนการบ้านมั่นคงชนบทเป็นเครื่องมือ

เชียงราย / เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านกล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 265554911 4361654460612686 2055625920526938438 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1630 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดเลย กิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

เลย / เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลาประชา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีคนบางกะจะ จันทบุรี ฟื้นประวัติศาสตร์-คุณค่าชุมชนท้องถิ่น

‘บางกะจะ’ เคยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มาความสำคัญคู่จังหวัดจั…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img 5217 (2)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ส่งมอบถุงยังชีพ 2,546 ถุง เพื่อส่งต่อให้กับ 14 ชุมชน ผ่าน พอช. เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนแออัด ภายใต้โครงการ “มิตรปันสุข”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) / วันนี้ 17 ธันวา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1788187

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช. เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 264904617 4358482014263264 1870713527709023570 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1629 : ประธานบอร์ด พอช. แนะหน่วยงาน ทำ 5 ลำดับขั้นตอน ไขปัญหาชุมชนริมทางรถไฟ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบการพัฒนาระบบราง เฟส 1: 166 ครัวเรือน

นครราชสีมา/ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30-16.30…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Dscf7494

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พอช. ร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “พอช.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านทุจริต”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) วันนี้เวลา 14.00 …

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 263475647 4703116919734619 4247830032657066389 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1628 : “บ้านพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ กระจายให้ทั่วถึง” (กลุ่มผู้เดือดร้อน)

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 กลุ่มจังหวัดนครเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 265037035 369972874918374 5759583925616168672 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1627 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด เชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภาครัฐร่วมกับ ปปท.เขต5 ในโครงการ BIGROCK ในปี 2565 นำร่อง 11 ตำบล ต้นแบบ โดยกลไกสภาองค์กรชุมชนและภาคี

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ขบวนองค์กรชุมชนจ…

อ่านรายละเอียด