ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชน S 43311110

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดเวทีจัดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน

ราชบุรี : วันที่ 10 มิถุนายน  2565 สำนักงานภาคกลางและตะ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘ชุมชนท้องถิ่นร่วมใจแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย’ ซ่อมสร้างบ้านเรือนใน จ.แพร่ที่โดนพายุถล่ม 5 อำเภอ 20 หลัง

มอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติหลังแรกให้ชาวบ้า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20220611 153229

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมเรียนรู้และออกแบบหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

สมุทรสงคราม : วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ บ้านสวนทรายทองร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20220611 135831

พอช.ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดเวทีพัฒนาคนทำงานสวัสดิการชุมชน

เพชรบุรี : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานภาคกลางและตะว…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 48318

เรียนรู้ จนเป็น เรื่องเล่า ที่ตำบลนาทอน จ.สตูล “จากต้นคลุ้ม สู่การพัฒนาอาชีพคนในชุมชน” 

สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนภ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 287516786 484802436778664 4532355482078701947 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1870 : เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2 สรุปการดำเนินงาน วางแผนการทำงานระดับโซนอำเภอ

สกลนคร / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 286675205 484777956781112 3681313906708720939 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1869 : ทีมสอบทานลงพื้นที่ขอนแก่นติดตามการสนับสนุนงบประมาณ

ขอนแก่น / วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทีมสอบทานลงพื้นที่ติด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต S 3629199

พอช. ขบวนองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ACT) และ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลและแจ้งเบาะแสในการต่อต้านการทุจริตโดยเครือข่ายภาคประชาชน

เช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 285873565 484039203521654 4412794294484143653 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1868 : ศูนย์บ่มเพาะฯตำบลบ้านปรางค์ เชื่อมโยงหน่วยงานภาคี หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบ้านปรางค์

นครราชสีมา / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 285451595 484029780189263 4827861399782157444 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1867 : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงคำเขื่อนแก้ว

ยโสธร / วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ชำระบัญชี กรมส่งเสริม…

อ่านรายละเอียด