ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 292095232 161238223084479 1066876727715297730 N

พอช. ภาคกรุงเทพ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมเวทีถอดองค์ความรู้การพัฒนาตําบลต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งเขตธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 3 กรกฏาคม 2565 ณ ที่ทําการสภาองค์กรชุมชนเขตธนบุร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291491170 188680976846293 5940320973812012109 N

สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพระยาโดยคณะทำงานสภาฯ ต.ทุ่งพระยาจัดฝึกอาชีพช่างทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ให้กับกลุ่มเป้าหมายใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 4 ตำบล ภูมินิเวศน์ อำเภอสนามชัยเขต

ฉะเชิงเทรา / วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง S 304209972

พอช. เข้าร่วมพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติผู้เป็นต้นแบบแห่งการให้ และร่วมแสดงความยินดีกับประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตามัว จังหวัดนครพนม ที่ได้รับรางวัลต้นแบบขององค์กรที่ทำคุณประโยชน์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันอาทิตย์ที…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 378627

องค์กรชุมชนขอนแก่น หารือความคืบหน้าการป้องกันทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ (Big Rock)

1 กค. 65 / ขอนแก่น : ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชน จ.ขอนแก่น ร่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Img 1672

ผอ.พอช. คนใหม่ เข้ารับปฏิบัติงานวันแรก พร้อมจัดทัพ ตั้งเป้าชุมชนเข้มแข็งทั่วประเทศไทย ชี้ถ้า“ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยเราจะอยู่รอด”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) / วันนี้ 1 กรกฏาคม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 290775548 499974605261447 3098885195864149001 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1901 : จับมือภาคีศรีสะเกษหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลห้วยสำราญ สู่โมเดลการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ศรีสะเกษ / เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรจังหว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291177749 365497479087820 7639661693119060890 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1900 : การศึกษาร้อยละของมูลค่าที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนที่สร้างบ้านแล้วเสร็จ

ปราจีนบุรี / เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มออมทรัพย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 290930082 5532681473430067 7036032593048029288 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1899 : เวทีแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยอำเภอท่าแซะ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

ชุมพร / เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวทีแก้ปัญหาที่ดิน…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง Timeline 25650630 203252

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2 จ.ประจวบฯ พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ

ประจวบคีรีขันธ์ : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 291454858 567022491751361 2829744231685543300 N

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ จัดกิจกรรม “สร้างสุขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบทปี 2565

นครปฐม / คณะทำงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ นำโดย นางส…

อ่านรายละเอียด