บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชน 1

‘เหลียวหลังแลหน้า’ 23 ปี…ก้าวย่างสู่การปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชนและ พอช. เป้าหมาย ‘ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง…แก้ปัญหาความยากจน-ลดความเหลื่อมล้ำ’

‘พอช.’ ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนรวมกล…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 363619647 1682644848905057 3455629117099727504 N

พอช.หารือแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางร่วมการเปิดเวที Workshop ออกแบบวางผังบ้าน

            ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะตงวิทยาต.พะตง อ.…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 4867

ปี 2567 บอร์ด พอช. รับลูกจัดทัพปรับโครงสร้างส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเต็มแผ่นดิน

พอช.จัดทัพปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชน และ พอช. พร้อมปรับโครงส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์สวัสดิการชุมชน S 11100170

พอช. เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมจัดรายการออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง” ในหัวข้อ “จุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมสุจริต”

วันที่ (17 ส.ค. 2566) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เครือข่ายข…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 45334560

พอช.สัมมนา “ขับเคลื่อนการลงทุนสู่สังคม เชื่อมโยงธุรกิจสู่การพัฒนาชุมชน” เพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง ธุรกิจยั่งยืน “

วัน พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 367731280 305987365276230 4980161317933403707 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน: ตอนที่2158 ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนตำบลไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี เดินหน้าฝึกอาชีพการทำปลาร้าสมุนไพร และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 จังหวัดชลบุรี          ศูนย์บ่มเ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 368307536 306619781879655 7833285401269477801 N

ปลัด พม. นำธีม ธอส. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเข้มแข็งผ่านโครงการบ้านพอเพียง ดูแลกลุ่มเปราะบาง ในตำบลดงน้อย ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา สืบเนื่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1 0

พอช.จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)หรือ พอช.  จัดเวทีก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 45285393 0

ผอ.พอช. และทีม เข้าหารือกับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน (Codi Academy)

วันนี้พุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 3500462

พอช.ประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง และถือโอกาสฟื้นฟูชุมชนในที่ดินการรถไฟฯ

🚉 15 ส.ค.66 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สำนัก ผอ.พอชง #ร…

อ่านรายละเอียด