ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น 1

กระทรวง พม. จัด ‘มหกรรมด้านการพัฒนาสังคม’ ปี 2566 เชิญประชาชน ‘ชม-ชิม-ช้อป’ สินค้า-ของหลุดจำนำ 31 ส.ค.-1 ก.ย.นี้

                  กระทรวง พม. /  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ 1017709

พอช.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเปิดตัวโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ”นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย”

                  วันที่ 28 สค.66 ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น S 50421801

พอช.จัดกิจกรรม “พาท่อง พาล่อง 3 คลอง : ลาดพร้าว บางเขน เปรมประชากร”

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 45842521

พอช. แลกเปลี่ยนกับผู้ก่อตั้งมูลนิธิไม้ขาว หนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดการจัดการขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนมีรายได้ครอบคลุมทุกช่วงวัย

วันนี้อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1

คนภูเก็ตรวมพลังสวัสดิการชุมชน “เปลี่ยนเมือง สร้างสุขภาพดี สังคมมีสุข” ด้าน พอช.พร้อมหนุนชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่เด็ก-ผู้สูงวัย สร้าง “หมอชุมชน”

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตรวมพลัง ภูเก็…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 6225983

คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย พอช. เริ่มการประชุมพิจารณาการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2566 ประกาศเจตนารมย์ของการขับเคลื่อนที่ดิน ที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย

#รถไฟ 📍🚉#วันที่อยู่อาศัยโลก 🏘️เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 25…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 5354

พอช. ขับเคลื่อน “ชุมชนเข้มแข็ง” ผ่านมิติคนมีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

นครราชสีมา/24-25สิงหาคม2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

เครือข่ายสภางค์กรชุมชน ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

พอช. / วันนี้ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.สถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

พอช.จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ ‘CODI Forum ครั้งที่ 2’ “ฉากทัศน์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา codi  forum  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคใต้ 1

กระทรวง พม.-จ.นราธิวาส ร่วม “สานฝันวันใหม่ ร่วมใจสร้างมูโนะ” มอบเงินช่วยเหลือที่พักอาศัยชั่วคราว 85 หลัง 1.5 ล้านบาท

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสมอบความช่วยเหลือชา…

อ่านรายละเอียด