ภาคเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 329429991 1111706046174952 6626515278257166142 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2084 : พอช.ภาคเหนือจับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม(สสว.)จ.เชียงใหม่ พัฒนายกระดับกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกลำไยอบแห้งอำเภอฮอด

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 พอช.ภาคเหนือจ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 329010271 5837417979707185 933021877436012573 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2083 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเขลียงอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19”

นครศรีธรรมราช / ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 สภาอง…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Messageimage 1675666485665

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการถอดองค์ความรู้การพัฒนาตำบลต้นแบบ ปี 2566 ร่วมกับตัวแทนพื้นที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวานวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 326527815 552717570142255 353253962349338319 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2082 : พอช.ร่วมกับกองทุนรักษาดินรักษาบ้าน มอบเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยชุมชนประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลราชธานี

อุบลราชธานี/ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 รองผู้อำนวยก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 328253675 588053069433634 5716186426247314186 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2081 : คณะทำงานพัฒนาโครงการบ้านพอเพียงและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถฯ

ขอนแก่น / ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 คณะ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

‘ครัวอ่าข่า’ อาหารปรับสมดุลร่างกาย ‘ดิน น้ำ ลม ไฟ’ ‘ พัฒนาสินค้าจากป่าสู่เมือง-ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (2)

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและคนไทยมาชิมอาหารและเรียนรู้วัฒ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง S 37322814

ดร.กอบศักดิ์ ประธานบอร์ด พอช. นำทีมเซนทรัลฯ และทีมนำร่องจังหวัดชัยนาท เยี่ยมชมการดำเนินงานและการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี /สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

‘อ่าข่าโฮย้า’ ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชาวอ่าข่า ต่อยอดพัฒนาสินค้า-อาหารพื้นบ้าน-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (1)

  ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอ่าข่าและการใช้สมุนไพรเพื่…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 328501118 1334691237371100 4730382878182774167 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2080 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าอุแท พร้อมจัดการทุนชุมชนเสริมเกราะกลุ่มเปราะบาง”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 328346008 713685656870911 5415970511815389183 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2079 : “สานพลังภาคีเสริมพลังชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” ประจําปี 2566 และการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566

ชลบุรี / วันที่ 31 มกราคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี เวทีสมัช…

อ่านรายละเอียด