พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

‘กรุ่นกลิ่นการบูรที่กรุงเก่า’ : เรื่องเล่าสินค้าชุมชนกับการพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ร่วมสมัยอย่างมีอัตลักษณ์

ภาพประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การบูร/การบูรหอมรูปผลไม้ OTOP …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture3

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการแปรรูปสมุนไพร ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

บ้านปราสาทตั้งมาประมาณปี พุทธศักราช 2425 โดยอพยพมาจากบ้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture4

พัฒนาคุณภาพชีวิตแปรรูปข้าวโป่งอินทรีย์ตำบลแคนน้อย จ.ยโสธร

สภาองค์กรชุมชนตำบลแคนน้อย ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นโด…

อ่านรายละเอียด
ผลงานนักสื่อสารชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Picture4

เตาเผาถ่านควันน้อยในพื้นที่น้ำท่วม ที่ ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ตำบลหนองกินเพล เป็นพื้นที่ตำบลกึ่งเมืองกึ่งชนบทและมีพื้…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Picture2

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งเสริมเรื่องการแปรรูปอาหารตำบลหนองเป็ด จ.ยโสธร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการแปรรูปอาหารเกี่ยวข้องกับการเพ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture7

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเมืองเดชอุดม ด้วยการส่งเสริมเพาะเห็ด เลี้ยงไก่พอเพียง ที่ จ.อุบลราชธานี

ตำบลเมืองเดชเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอเดชอุ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1628156548218

ชาวบ้านตำบลเหล่าไฮงาม จ.กาฬสินธุ์ ลุกขึ้นมาปกป้องและอนุรักษ์ฝืนดินบ้านเกิด สู้กับกลุ่มทุนยักษ์ ต่อต้านเหมืองแร่ทรายแก้วเถื่อน

กาฬสินธุ์ / ด้วยชมรมเครื่อข่ายวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

“วิถีคนกับป่า” และ “เห็ดถอบ” ขุมทรัพย์จากแผ่นดิน ที่ ‘ป่าชุมชนต้นแบบ’ บ้านยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ชาวยางเปียงช่วยกันนำจีวรพระผูกรอบต้นไม้ เป็นสัญลักษณ์ ‘…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ Img 6855

Idea Hacks YOUNG PHAYAO รวมพลคนรุ่นใหม่สร้างบ้านแปงเมือง ออกแบบการพัฒนาพะเยาอย่างยั่งยืน

รวมพลคนรุ่นใหม่เวที Idea Hacks YOUNG PHAYAO   วันท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 73129 0

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเวทียื่นข้อเสนอและแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ เวทีสมัชชาป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ปี 2566

ฉะเชิงเทรา /  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประ…

อ่านรายละเอียด