พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 38494562

ผอ.พอช. ร่วมเวทีเสวนา “การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชนครัวเรือนหลังภัยพิบัติ” อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส 4 ตำบล จำนวน 130 ราย

วันอังคารที่ 28 กพ.66 ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลโฆษิต…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 38494415

ผอ.พอช. นำทีมภาคใต้ พอช. เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกูแว ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope เร่งขับเคลื่อน 14 ศูนย์ของอำเภอตากใบ และพื้นที่ขยายผล 60 ศูนย์ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 28 ก.พ.66 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชน 1

“สวัสดิการภาคประชาชน” สร้างตาข่ายรองรับผู้ทุกข์ยาก ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ ปลูกไม้มีค่า ขยะผลิตน้ำมัน ‘สวัสดิการควายออกลูก-วัวออมบุญ’ สร้างนวัตกรรมทางสังคม (2)

กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ จ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมสมาชิกคัดแ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 504688

ขบวนองค์กรชุมชนสมุทรสงครามและหน่วยงานภาคี ลงนามบันทึกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชน

สมุทรสงคราม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบ้า…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนสุพรรณบุรีร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนเป็นตัวตั้ง ท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

  สุพรรณบุรี : เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะป…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้

“สวัสดิการภาคประชาชน” ลดความเหลื่อมล้ำ…สร้างนวัตกรรมทางสังคม (1)

  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 333259832 638009055006767 3326371692294486992 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2099 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานภ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง S 12386310

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

สมุทรสาคร : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานภาคกลางแล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 332301849 633439898590174 2167199446226373904 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2098 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13”

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Dffa3044 D12d 418e Ad14 03093d118948

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกาญจนบุรีร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนเป็นตัวตั้งท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

กาญจนบุรี : ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานงานขบว…

อ่านรายละเอียด