พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 504688

ขบวนองค์กรชุมชนสมุทรสงครามและหน่วยงานภาคี ลงนามบันทึกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชน

สมุทรสงคราม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบ้า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนสุพรรณบุรีร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนเป็นตัวตั้ง ท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

  สุพรรณบุรี : เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะป…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ

“สวัสดิการภาคประชาชน” ลดความเหลื่อมล้ำ…สร้างนวัตกรรมทางสังคม (1)

  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 333259832 638009055006767 3326371692294486992 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2099 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานภ…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 12386310

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

สมุทรสาคร : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานภาคกลางแล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 332301849 633439898590174 2167199446226373904 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2098 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13”

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง Dffa3044 D12d 418e Ad14 03093d118948

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกาญจนบุรีร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนเป็นตัวตั้งท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

กาญจนบุรี : ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะประสานงานขบว…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 331657377 892632308731147 2919869914632219487 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2097 : คณะทำงานศึกษารูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและริมน้ำ

สมุทรปราการ/ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คลองพระอง…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 332465257 719745549808097 3509736902275139932 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2096 : เวทีทำความเข้าใจคณะกรรมการขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยโจด

สระแก้ว/ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหาร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา

‘ป่าชุมชน’ขจัดความจน ‘ฝาย’ สร้างชีวิต-เศรษฐกิจชุมชน

ชาวตำบลเสวียด  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี  ช่วยกันดูแลป่า…

อ่านรายละเอียด