บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง

ขบวนองค์กรชุมชนราชบุรี ประสานพลังภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือ สร้างโอกาสในการเชื่อมโยง บูรณาการทำงานร่วมกัน

ราชบุรี : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายขบวนองค์กร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (2) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ‘วังกะพี้’ กับการพัฒนาผู้สูงวัยให้มีคุณภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ วังกะพี้ใช้รำกลองยาวเป็นเครื่องมื…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 333930679 170726155748711 8597221191961033521 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2100 : พอช.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเขตบางบอน ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง และชุมชนคลองบางพราน

กรุงเทพมหานคร/ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ซอยเอกช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

8 กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นรับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ (1) ตำบลวังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร คนวังยาง “สุขภาพดี อยู่ 100 ปีอย่างสมบูรณ์”

         ‘กองทุนสวัสดิการชุมชน’ เป็นกองทุนในระดับตำบลหร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 38494562

ผอ.พอช. ร่วมเวทีเสวนา “การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชนครัวเรือนหลังภัยพิบัติ” อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนราธิวาส 4 ตำบล จำนวน 130 ราย

วันอังคารที่ 28 กพ.66 ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลโฆษิต…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 38494415

ผอ.พอช. นำทีมภาคใต้ พอช. เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกูแว ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ High Scope เร่งขับเคลื่อน 14 ศูนย์ของอำเภอตากใบ และพื้นที่ขยายผล 60 ศูนย์ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 28 ก.พ.66 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

“สวัสดิการภาคประชาชน” สร้างตาข่ายรองรับผู้ทุกข์ยาก ส่งเสริมการศึกษาอาชีพ ปลูกไม้มีค่า ขยะผลิตน้ำมัน ‘สวัสดิการควายออกลูก-วัวออมบุญ’ สร้างนวัตกรรมทางสังคม (2)

กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ จ.สุพรรณบุรี ส่งเสริมสมาชิกคัดแ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 504688

ขบวนองค์กรชุมชนสมุทรสงครามและหน่วยงานภาคี ลงนามบันทึกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชน

สมุทรสงคราม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบ้า…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนสุพรรณบุรีร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยชุมชนเป็นตัวตั้ง ท้องถิ่นเป็นแกนหลัก

  สุพรรณบุรี : เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะป…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ

“สวัสดิการภาคประชาชน” ลดความเหลื่อมล้ำ…สร้างนวัตกรรมทางสังคม (1)

  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้…

อ่านรายละเอียด