พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khao Kaew

โรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตบ้านเขาแก้ว เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย 444

                                                       …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khao Kram

สานพลังชุมชนรับมือ “สังคมผู้สูงวัย” ที่เขาคราม

ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีจำนวนครัวเรือนทั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ban Khuan

ธนาคารต้นไม้ “แปลงคุณค่า สู่ มูลค่า” ตำบลบ้านควน

บทความโดย ฟาริด้า  ยะหรี่   ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Ban Pang Wan

มังคุดอินทรีย์ ที่ปังหวาน

เรียบเรียงโดย  ฟาริด้า  ยะหรี่ ตำบลปังหวาน เดิมชื่อมะปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Prachum1 J Resize

การประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติครั้งที่ 11 เสนอ 7 ประเด็นสำคัญสู่การแก้ไขปัญหาทางนโยบาย

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Bor Gleua1 Resize

รัฐจับมือเอกชนสานพลัง “ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” สร้างบ้านพักถาวรให้ชุมชนประสบภัยดินถล่ม จ.น่าน 60 หลัง

หลายหน่วยงานจับมือเอกชนสานพลัง  “ร่วมทำความดีถวายพระเจ้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Rin2

นอกห้องเรียนของ “ครูรินทร์” เรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนากับนักพัฒนาอาวุโสแห่งกรุงเก่า

วิถีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดำเนินขับเคลื่อนไปตามสถานการณ์…

อ่านรายละเอียด