ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Img 7995 Resize

พลเอกสุรศักดิ์ ผช.รมต.พม.-ผวจ.สิงห์บุรี มอบของขวัญปีใหม่บ้านพอเพียงชนบท 220 หลัง

  วันนี้ (11 มกราคม ) ที่จังหวัดสิงห์บุรี   เครือข…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Dsc 0194 Resize

เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศยื่นข้อเสนอต่อพรรคการเมืองให้สนับสนุนสวัสดิการชุมชน เผยตั้งกองทุนทั่วประเทศแล้วเกือบ 6 พันกองทุน มีเงินรวมกัน 15,000 ล้านบาท

พอช./ ตัวแทนพรรคการเมือง 9 พรรค  ร่วมรับฟังข้อเสนอจากเค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Sawadikan1 Resize

สถาบันป๋วย-พอช.-เครือข่ายกองทุน สวด. ร่วมจัดงาน ‘มหกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน’

พอช./สถาบันป๋วย–พอช.–เครือข่ายกองทุนสวด.   …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Yala

ผลิกวิกฤติ สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางพารา

เมื่อเอ่ยถึงยะลา บทเพลงอับดุลเลาะห์ ของวงซูซูก็ดังแว่วม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khlong Thap Chan1

“บริหารกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล : ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคลองทับจันทร์”

บริบททั่วไปตำบลคลองทับจันทร์ เดิมดินแดนคลองทับจันทร์แห่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Thap Phrik

“ยุทธศาสตร์ 3 สายใยรัก : สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีคนทับพริก”

สุดแดนสยามบูรพา แนวกั้นเขตชายแดนกัมพูชา ทับพริก เป็นตำบ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khuan Krot

พลิกวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำจาก “ยางพารา” ด้วยเกษตรผสมผสาน ตาม “แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

ตำบลควนกรด  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอทุ่งสง มีเนื้อที่ทั้งหม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mae Ai

องค์ความรู้เรื่อง “การผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้ในแปลงเกษตรกรรม เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง” ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลแม่สาว เดิมเป็นพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอแม่อาย แ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tambonlae

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โดยพอช.สำนักงานภาคเหนือ ชาวตำบลและสืบเชื้อสายมาจาก ชาวไ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Pangmapha

องค์ความรู้ตำบลรูปธรรม การจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนบ้านแม่ละนา ตำบลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อสอน

บ้านแม่ละนา เป็นชุมชนเก่าแก่ชาวไทใหญ่ อพยพมาจากฝั่งพม่า…

อ่านรายละเอียด