พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Malang

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย…..เพื่อคุณภาพชีวิตคนตำมะลัง

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   ตําบล “ตํามะลัง” เดิมเป็นเกาะเล็กๆ …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Kuan Sato

ใช้สภาฯเป็นพื้นที่กลางสร้างอาชีพ-รายได้ คนควนสตอ

โดย สุวัฒน์ คงแป้น / ชณาฎา เวชรังษี “ควนสตอ” เรียกชื่อต…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Patong

คนป่าตองจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

โดยสุวัฒน์ คงแป้น “ป่าตอง” แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ratsada

คนรัษฎา ใช้สภาเปิดเวทีลางสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน

โดยสุวัฒน์ คงแป้น   รัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดิม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tha Samet

ปลูกพริก รวมซื้อ เศรษฐกิจและทุนชุมชนพึ่งตนเองท่าเสม็ด

ท่าแหม็ด   อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  เป็นชื่อของท่าเรือแ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 159a6058 Resize

พอช.จัดอบรม ‘การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0’

พอช./ วันที่ 22 มกราคม 2562  สำนักทรัพยากรบุคคลจัดอบรมก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พลเอกอนันตพร รมว.พม.เยี่ยมผู้ประสบภัยพายุ ‘ปาบึก’ จ.นครศรีธรรมราช มอบงบซ่อม-สร้างบ้าน 59 หลังกำชับให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

  อ.ปากพนัง / พลเอกอนันตพร  รมว.พม. เยี่ยมผู้ประสบภัยพา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Chainat

3 วัยใจเดียวกันกับเวทีพัฒนาศักยภาพการสื่อสารสาธารณะ ณ จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม 62  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารจั…

อ่านรายละเอียด