ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Bor Gleua1 Resize

รัฐจับมือเอกชนสานพลัง “ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” สร้างบ้านพักถาวรให้ชุมชนประสบภัยดินถล่ม จ.น่าน 60 หลัง

หลายหน่วยงานจับมือเอกชนสานพลัง  “ร่วมทำความดีถวายพระเจ้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Rin2

นอกห้องเรียนของ “ครูรินทร์” เรียนรู้ประสบการณ์งานพัฒนากับนักพัฒนาอาวุโสแห่งกรุงเก่า

วิถีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นดำเนินขับเคลื่อนไปตามสถานการณ์…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 74854

บ้านพอเพียงบ้านนา กระตุ้นจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาคนจน

โดย สุวัฒน์ คงแป้น /สมบูรณ์  ช่วยนะ ตำบลบ้านนา มีทั้งหม…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Charat

สังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะรัด

โดย สุวัฒน์ คงแป้น /ไหม หมุนนุ้ย   เทศบาลตำบลชะรัด…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Tha Maduea

ท่ามะเดื่อเพิ่มเติม คุณภาพชีวิตคนยากไร้ด้วยบ้านพอเพียง

 โดย สุวัฒน์ คงแป้น   เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว…

อ่านรายละเอียด