พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Bankang3

ฟื้นปฐพี ปลูกข้าวอินทรีย์ ที่ตำบลบ้านแก้ง

ข้าวคืออาหารหลักของคนไทย ที่ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาใส…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Ku2

“ผ้าแก๊บ ผ้าไหมลายปราสาทปรางค์กู่” ภูมิปัญญาอาชีพชาติพันธุ์ชาวกูย

           “ตำบลกู่” เป็นถิ่นที่อยู่ของ “ชาวกูย” หรือ “…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Songpeuy1

ปลาเปลี่ยนชีวิต สู่เศรษฐกิจที่มั่นคง ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

             ตำบลสงเปือย  ในอดีตราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongkoo5

ภาคีการพัฒนากับบทบาทการทำงานเชิงหนุนเสริม บ้านพอเพียงตำบลหนองคู

วันที่ทีมงานเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมีเป้า…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongtakrong3

หนองตะครอง: กองทุน คืนฝัน พหุความสัมพันธ์บ้านพอเพียง

การทำงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทของตำบลหนองตะครองมี “พระเ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยเตย: เคลื่อนงาน ผ่านฐานพหุภาคี

“…ใครจะไปคิดว่าชาวบ้านธรรมดาอย่างเราจะมีคนมาสร้างบ้านให…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongpring1

ปลูกสัมพันธ์ บ้านแบ่งสัน ปันส่วนกองทุน ที่ตำบลหนองปลิง

แสงอาทิตย์ยามบ่ายคล้อย สะท้อนผิวน้ำระยิบระยับจับต้องดวง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 211

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบท ตำบลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงตำบลบ้านด่าน  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบทนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

บริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญหา                          …

อ่านรายละเอียด