ภาคใต้บ้านพอเพียงอื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 336668444 234756558944419 6553553602607548285 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2112 : สภาองค์กรชุมชนตำบลเสาธง เปิดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจจัดลำดับผู้รับประโยชน์โครงการบ้านพอเพียงปี 2566 และวางแผนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 336752364 602258075132973 8660100619084513953 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2111 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ร่วมแรงภาคีทำพิธีเปิดโครงการบ้านพอเพียงปี 2566 ในการสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตนร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 53805

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้า บันทึกความร่วมมือสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อ สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับชุมชน

ฉะเชิงเทรา / ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้า …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 336756464 618575950267370 4814512334049222803 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2110 : พอช.​ ขบวนเครือข่าย​ที่​อยู่อาศัย​ชนบท​ ร่วมพูดคุย​แนวทางพัฒนา​แก้ไขปัญหา​ผู้​เดือดร้อน​จาก​ผลกระทบ​อ่าง​เก็บ​น้ำ​วัง​โตนด​

จันทบุรี​/ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม​ 2566 พอช.​ ขบวนเครือข…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน

(2) คนปัตตานีใช้ทุนธรรมชาติ-วัฒนธรรมปลุกเศรษฐกิจชุมชน “ชมหัวเมืองเก่าเขย่าเศรษฐกิจ”….ที่สายบุรี

  เรือกอและ  เรือประมงพื้นบ้านในแถบ 3 จังหวัดชายแด…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

(1) คนปัตตานีใช้ทุนธรรมชาติ-วัฒนธรรมปลุกเศรษฐกิจชุมชน “ฟังเสียงธรรมชาติกระซิบ”…ที่บูนาดารา “ชมหัวเมืองเก่าเขย่าเศรษฐกิจ”….ที่สายบุรี

นักท่องเที่ยวล่องเรือชมป่าโกงกางที่บูนาดารา  อ.ยะหริ่ง …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวเด่นภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

พอช. จับมือ 19 หน่วยงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข ‘Home of Happiness’

แม่ฮ่องสอน/(16-17มีนาคม2566) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 4247627

SMART FARM IOT ถูกใจ ตรงความต้องการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  สำนักพัฒนานวัต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก

‘สานพลังเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง’

สระบุรี : วันที่ 15 มีนาคม 2566 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

พอช.เดินหน้าพัฒนา ‘ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย’ ชุมชนในที่ดิน รฟท.ทั่วประเทศ 27,084 ครัวเรือน ส่วนปี 2565 พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วเกือบ 3 หมื่นครัวเรือน

พอช / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ เดินหน้าขับเค…

อ่านรายละเอียด