พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Sripran

สร้างความสุขให้คนในชุมชนเรื่องที่อยู่อาศัย เป้าหมายของสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีพราน

ตำบลศรีพราน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่า…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Muang Mai Chai Mongkhon

“เมืองใหม่ชัยมงคล” ชุมชนร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

 บทความโดย กิตติพงษ์  สวนสมศรี   อำเภอเมืองอ่างทองเป็นอ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Paijamsin

“อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านงานแทงหยวก” ตำบลไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

บทความโดยประทิน  มีพัฒนะ / จำรัส  เปล่งปลั่ง ข้อมูลโดย …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Maklua

บ้านพอเพียงตำบลบ้านมะเกลือ … สุขใจที่ได้ทำ

บ้านมะเกลือเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Mahadthai

ผู้สูงวัยตำบลมหาดไทย รวมใจ สานพลังทุนภายในชุมชน

“ตำบลมหาดไทย” อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดอ่…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nong Muang

สร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองม่วง

บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก สภา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Klongmai

กลุ่มแปรรูปกล้วยหอมทอง วิสาหกิจชุมชน “คน” คลองใหม่

  เรียบเรียงโดย : นางพิรัลรัตน์   รุจิวรพัฒน์ ตำบลคลองใ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Khocputsa

สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกพุทรา สร้างความสุขให้คนในชุมชนเรื่องที่อยู่อาศัย

 เรียบเรียงโดย จำรัส   เปล่งปลั่ง ตำบลโคกพุทรา เป็นตำบล…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Hukwang

บ้านพอเพียงชนบทตำบลหูกวาง ความสุขในบ้านหลังใหม่… สุขใดไหนเล่าจะเท่าบ้านเก่าเมืองเกิด

หูกวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ …

อ่านรายละเอียด