ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

องค์กรการเงินชุมชน แก้จนอย่างยั่งยืน คนทุ่งโพธิ์

ตำบลทุ่งโพธิ์อยู่ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี เมื่อปี พ.ศ. 251…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สุขภาพดี สังคมมีสุข กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลาดสวาย

จากคำบอกเล่าที่บอกต่อกันมา  ตำบลลาดสวายหรือว่าบึงลาดสวา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สุขที่ได้ให้….กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเกลือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการแต่เด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลแกลง เวทีกลางสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตำบลแกลง เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดระย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สถาบันการเงินใกล้บ้าน ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ เพื่อการพัฒนาชุมชนคนดงน้อย

ตำบลดงน้อยเดิม ได้อยู่ในความปกครองของอำเภอพนมสารคาม ต่อ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ส่งเสริมการออม เกื้อหนุนสวัสดิการ ขยายงานเศรษฐกิจชุมชนตำบลกระแสบน

“ส่งเสริมการออม   พร้อมเป็นแหล่งเงินทุน    เกื้อหนุนสวั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง

ตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ร่วมใจพัฒนา สู่รากฐานความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งของตำบลสะตอน

สะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  คำว่า “สะตอน”  สันนิ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พลิกชีวิตด้วยพลัง…กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองปรือ

เดิมมีหนองน้ำมากมายและหนองน้ำมีต้นปรือมากมาย เดิมมี 9 ห…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านมั่นคงผีขุด สานฝันคนจน ให้มีบ้านที่มั่นคง

สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด  ชื่อเดิม  กลุ่…

อ่านรายละเอียด