ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 315983

องค์กร UPUM Scn. Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซียเข้าร่วมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในประเทศไทย

 ผู้แทนจาก องค์กร UPUM Scn. Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่ง…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 7168040

ผู้แทน พอช. บรรยายออนไลน์ ‘การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางรถไฟ’

นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พอช. วันนี้ (9 พฤศจิกายน)  น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง S 11518005 0

“มอบกำลังใจและบ้านพอเพียง ปี 2566 จังหวัดสมุทรสาคร”

สมุทรสาคร : คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 368675

พม. จับมือ ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ และเครือข่าย ปลุกกระแสสังคม พอช.ร่วมเดินรณรงค์ใจกลางกรุง ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

 วันนี้ (7 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมแ…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 206134

พอช.เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่สำคัญและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำคลองเปรมประชากร

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2566 เวลา 11.00 น. ณ สำนักทรัพย์สินพร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

คนจนเมืองอุบลฯ ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา “ที่ดิน ที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภัยพิบัติ”อย่างยั่งยืน

    อุบลราชธานี / เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงอุบ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 9

คนราชบุรีร่วมดูแลป่าชุมชน-สร้างเครือข่าย 119 ป่า ด้าน พอช.-หน่วยงานภาคีหนุนชุมชนทั่วประเทศสร้าง “ป่าที่กินได้”

ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุมต้นแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนในจัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 458661

พอช. เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

  กรุงเทพมหานคร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านมั่นคง S 6946870

“พอช.หนุนบ้านมั่นคงชนบทตำบลดงลาน จ.ขอนแก่น”

วันจันทร์ 30 ต.ค.66 เวลา 09.40 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img 1800

พอช.จับมือ สปก. จัดเสวนาการพัฒนาชุมชน “มีดิน มีบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี” ในที่ดิน ส.ป.ก.

ผู้ร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพ…

อ่านรายละเอียด