ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนฯ ยื่นข้อเสนอ 10 ด้านให้ 4 กระทรวงแก้ไขปัญหา เน้นกระจายอำนาจ-แก้ไขปัญหาทรัพยากร-ลดความเหลื่อมล้ำ

(รูปยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน) นิด้า/ สภาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 67107479 323077825264518 6515053809905958912 N

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนสวัสดิการ (codi_Welfarev3) ให้กับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดชัยนาท

21 ก.ค. 62 : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักยุทธศาส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนทบทวนตนเองฯ วาระประชาชนคนลำประดา

พอช. และเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลละประดา ร่วมจัดเวทีสัมม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สำนักงานเขตยานนาวา/ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ค.62 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตยานนาวา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา/ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ค.62 สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Huadong1

“รวมพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนจัดการตนเองสู่ ‘หัวดง’ ตำบลสุขภาวะ”

ตำบลหัวดง อ.เมือง  จ.พิจิตร  มีพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินตำบลลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ตำบลลานดอกไม้  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  มี 11 หมู่บ้าน  ปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ผู้บริหาร พอช. เข้าพบ คก.เสริมสร้างความสมานฉันท์ หารือแนวทางแก้ความขัดแย้งการไล่ที่คนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาครัฐ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9 กระทรวงยุต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Khlongnamlai8

คนคลองน้ำไหลใช้สภาฯ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบล

ตำบลคลองน้ำไหล  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร  พื้นที่ส่วนใหญ่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Porramat1 Resize

ปลัด พม.เยี่ยมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว สร้างบ้านเสร็จแล้ว 3,268 หลัง ใน 35 ชุมชน

คลองลาดพร้าว / นายปรเมธี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ล่อง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Thumbnail 1

นักวิชาการแนะพัฒนาคลองลาดพร้าว “ไม่ใช่แค่สร้างเขื่อนฯ หรือบ้าน” แต่จะต้องสร้างเศรษฐกิจชุมชนเชื่อม ‘รถ ราง เรือ’ เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ

ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี/ เวทีเสวนา ‘คืนความสุขให้คนค…

อ่านรายละเอียด