ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนคนโคราชจับมือ พอช.จัดงานมอบบ้านพอเพียง 430 ครอบครัว ตั้งเป้าปี 2563 สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้เดือดร้อนทั่วประเทศอีก 40,000 หลัง

นครราชสีมา/  เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครราชสีมา  จับ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

บ้านทะเลทรัพย์เดิมชื่อว่าบ้านทะเลสาบบ้านตั้งมาเมื่อไรไม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Paknumchumphon

การพัฒนาที่อยู่อาศัยเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

ตำบลปากน้ำ ตั้งเป็นตำบลในรัชกาลไหนไม่แน่นอน จนมาถึงสมัย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 17332

พอช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 7166

พอช.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พอช.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Dsc 3440

ประชุมบอร์ด พอช. ครั้งที่ 7 รอบปี 2562 ประธานไมตรีระบุ พอช. ต้องออกแบบระบบการบริหาร ปรับโครงสร้าง และทัศนคติขับเคลื่อนงานพื้นที่และนโยบาย

พอช. : วันนี้ (25 กรกฎาคมคม 2562) เวลา 09.00-12.00 น. ส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Plan Seminar7

พอช. ระดมทำแผน 3 ปี ขับเคลื่อนความมั่นคงของมนุษย์จากฐานราก ย้ำปี 2563-2565 ขับเคลื่อนยุทธศาตร์ตำบลบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

กทม. : ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาอง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนฯ ยื่นข้อเสนอ 10 ด้านให้ 4 กระทรวงแก้ไขปัญหา เน้นกระจายอำนาจ-แก้ไขปัญหาทรัพยากร-ลดความเหลื่อมล้ำ

(รูปยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน) นิด้า/ สภาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 67107479 323077825264518 6515053809905958912 N

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนสวัสดิการ (codi_Welfarev3) ให้กับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดชัยนาท

21 ก.ค. 62 : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักยุทธศาส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนทบทวนตนเองฯ วาระประชาชนคนลำประดา

พอช. และเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลละประดา ร่วมจัดเวทีสัมม…

อ่านรายละเอียด