ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เงินหลักหมื่น ความสุขหลักล้าน บ้านพอเพียงตำบลนาแขม

ตำบลนาแขม อยู่ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลโพรงอากาศต่อยอดบ้านพอเพียงชนบท นำเงินกองทุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนรายอื่น

ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  มี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โครงการบ้านพอเพียงบ้านสร้าง

ตำบลบ้านสร้างเดิมเป็นพื้นที่ป่าไม้เบญจพรรณ เป็นที่อยู่อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก้าวแรกของสภาองค์กรชุมชนตำบลบางลูกเสือสู่การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

ตำบลบางลูกเสือ  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  มีตำนานเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลนาวังหิน “สร้างรอยยิ้มด้วยโครงการบ้านพอเพียง”

นาวังหิน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  มี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเรือ ใช้สภาฯ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

ตำบลท่าเรือ อ.ปากพลี  จ.นครนายก  ตั้งเมื่อราวปี พ.ศ. 23…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ไชยธนาคารสู่รากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ตำบลบางกะไชย  อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  ชาวชุมชนด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“ตำบลสามพี่น้อง” มุ่งพัฒนาเกษตรพอเพียง สู่การพึ่งพาตนเองของชุมชน

ตำบลสามพี่น้องเมื่อก่อนพื้นที่นี้เป็นของตำบลแก่งหางแมว …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านยากจนแต่ใจไม่จน” ที่เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว

เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คุณภาพชีวิตดีเริ่มต้นที่….หนองม่วง

ตำบลหนองม่วง  อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว มีทั้งหมด 14 ห…

อ่านรายละเอียด