ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“เจดีย์วัดเชียงงา สถาปัตย์เลิศล้ำ สืบทอดวัฒนธรรมไทยพวน ”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านพอเพียง บ้านที่มากกว่าบ้าน ขอเรียกว่า บ้านแห่งความสุข”

โดย คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยขุนราม ตำบลห้วยขุนราม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“พลิกฟื้นเศรษฐกิจ คิดเรื่องท่องเที่ยวชุมชน ของคนตำบลมหาสอน”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“กะลามะพร้าว เปลี่ยนชีวิตและเป็นมากกว่าที่คุณคิด”

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สังคมดี สุขภาพดี วิถีพอเพียง ต.วังตะเคียน

ตำบลวังตะเคียน เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงหัวถนน

ประวัติความเป็นมา           สมัย 1,000 กว่าปีมาแล้ว มีพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงหนองปรือ

ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองปรือเป็นตำบลที่เก่าแก่ ตั้งมา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงสร้างความสุขปันรอยยิ้ม ให้คนทรายมูล

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นตำบลที่ตั้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงโยธะกา

ประวัติความเป็นมา ตำบลโยธะกาแยกมาจากตำบลดอนเกาะกาและตำบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงบางตลาดเร่งสร้างกองทุนเพื่อความยั่งยืน

ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สภาพพื้…

อ่านรายละเอียด