สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ 1 บาท ตำบลปงดอน

ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ห่างจากที่ว่าการอำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 08 01

เพิ่มมูลค่า จากเศษผ้า สู่เงินล้าน

บริบทของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ   เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เงินบาทเดียวเชื่อมคนเกิดสวัสดิการทั้งตำบล

อำเภอห้างฉัตร  เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปาง  ทิศเหนือก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 07 01

ป่าชุมชน ป่าไผ่ สู่ป่าเศรษฐกิจชุมชน คนบุญเรือง

ตำบลบุญเรือง มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉาง สานความร่วมมือ สร้างพลังพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประกอบด้วยชุมชนย่อย 26 ชุมชน มีพื้นท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 04 01

สันติคีรี ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ กับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ

ดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ป่าห้วยไม้งุ้น สู่วิถีชีวิตชุมชนคนโชคชัย

ตำบลโชคชัย มีเนื้อที่ประมาณ 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,…

อ่านรายละเอียด