ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โครงการบ้านพอเพียง สู่ชีวิตที่มั่นคงของคนบางกะไชย

ตำบลบางกะไชย อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

น้ำสมุนไพรคลอโรฟิลล์ ทางเลือกใหม่สร้างรายได้ที่ตำบลนาวุ้ง

รู้จักนาวุ้ง พื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท  ตำบลนาวุ้ง อำเภอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการตำบลบางกระสอบ

ตำบลบางกระสอบ เป็นหนึ่งในหกตําบลของอำเภอพระประแดง จังหว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

ตำบลดอนเปา เป็นตำบล 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอแม่วาง  จังหวัดเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง

กลุ่มชุมชนบ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง ตั้งขึ้นจากจุดแข็งแ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

จากผังชีวิตชุมชนสู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของคนดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี

พื้นเพชาวดงขี้เหล็กเป็นคนลาวเวียงจันทน์  อพยพเข้ามาตั้ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ความสุขที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง เมืองภาษีเจริญ

บริบททั่วไปเขตภาษีเจริญ บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

บ้านพอเพียงตำบลวังดาล “ความเพียงพอ ที่พอเพียง”

ตำบลวังดาล  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  มี  16…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง เชียงใหม่

ตำบลบ้านกาด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คนสร้างบ้าน บ้านสร้างคน ตำบลทุ่งพระยา

ตำบลทุ่งทุ่งพระยา ตำบลทุ่งพระยา มีอาณาเขตโดยประมาณ 337 …

อ่านรายละเอียด