ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ยม สู่ความยั่งยืนของชุมชน จากครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ยม อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

การจัดการไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าแดง

ประวัติ และความเป็นมาของวัดป่าแดง การสร้างบ้านแป๋งเมือง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ก๊าซชีวมวลตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ตำบลเตาปูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ไปทางทิศใต้ ไปต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รากฐานของชีวิต พลิกได้ด้วยเงิน 1 บาท

ตำบลแม่ถอด เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเถิน จ.ลำปาง พื้นที่ส่ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 12 01

เห็ดหวาน หน่อไม้กรอบ ผักหวานป่า อาหารปลอดภัย จากป่าน้ำม่าว โดยพลังของชุมชนตำบลปง

ป่าน้ำม่าว ตำบลปง. อำเภอปง จังหวัดพะเยา จากเดิมเคยเป็นป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“บ้านมั่นคงปากแพรก ความหวังสู่ความเป็นนจริง ของคนจนคนปากแพรก”

โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ตำบลแม่ลาว ปลอดสารเคมี จัดการขยะด้วยพลังครัวเรือน

ดินแดนสามขุนเขา      ใต้เงาภูลังกา ข้าวโพดงามอร่ามตา   …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ 1 บาท ตำบลปงดอน

ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ห่างจากที่ว่าการอำ…

อ่านรายละเอียด