ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

คู้ยายหมีร่วมใจ แบ่งปันให้ ชุมชนมีสุข

ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนนี้…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ความเพียงพอ ที่พอเพียง บ้านพอเพียงตำบลวังดาล

ตำบลวังดาล เป็นอีกหนึ่งตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้ให้มั่นคง” ชาวตำบลวังดาล

ตำบลวังดาล ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 7

กินหอย ดูเหยี่ยว ชมเที่ยว วันยาว

จันทบุรี / นานมาแล้วในยุคสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สุขที่ยั่งยื่น ณ ท่าตูม

ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เดิมมีชื่อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สังคมดี สุขภาพดี วิถีพอเพียง ต.วังตะเตียน

ตำบลวังตะเคียน เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สวัสดิการชุมชนจัดการตนเอง สร้างสุขในชุมชน ตำบลบางพลีใหญ่

ตำบลบางพลีใหญ่ ตั้งอยู่ในเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างบ้าน สานฝัน สร้างพลังพี่น้องเทศบาลตำบลปากน้ำ

เทศบาลตำบลปากน้ำเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

“สร้างความสุข ปันรอยยิ้ม กับโครงการบ้านพอเพียงตำบลปะตง”

แต่เดิม ตำบลปะตงเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทรายขาวซึ่งขึ้นการป…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สร้างความมั่นคง ด้วย”บ้านมั่นคง” เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จากที่รัฐบาลมีนโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดภายใต้โครงกา…

อ่านรายละเอียด