ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Care Share Create1 1 Resize

พอช.เดินหน้าพัฒนาคนทำงาน-ผู้นำชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งเป้า 15,000 คนทั่วประเทศ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/ พอช.เดินหน้าพัฒนาคนทำงานในขบวน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคู้ยายหมี ช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย

ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้น…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 66940

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเขตห้วยขวาง ร่วมมอบทะเบียนบ้านประชารัฐริมคลอง ณ ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

องค์กรการเงินชุมชน แก้จนอย่างยั่งยืน คนทุ่งโพธิ์

ตำบลทุ่งโพธิ์อยู่ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี เมื่อปี พ.ศ. 251…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สุขภาพดี สังคมมีสุข กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลาดสวาย

จากคำบอกเล่าที่บอกต่อกันมา  ตำบลลาดสวายหรือว่าบึงลาดสวา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สุขที่ได้ให้….กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเกลือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการแต่เด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สภาองค์กรชุมชนตำบลแกลง เวทีกลางสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตำบลแกลง เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอเมือง จังหวัดระย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สถาบันการเงินใกล้บ้าน ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ เพื่อการพัฒนาชุมชนคนดงน้อย

ตำบลดงน้อยเดิม ได้อยู่ในความปกครองของอำเภอพนมสารคาม ต่อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน Codi Default Image

ส่งเสริมการออม เกื้อหนุนสวัสดิการ ขยายงานเศรษฐกิจชุมชนตำบลกระแสบน

“ส่งเสริมการออม   พร้อมเป็นแหล่งเงินทุน    เกื้อหนุนสวั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง

ตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้…

อ่านรายละเอียด