ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1 Img 9780

ประธานบอร์ด พอช.-ผู้ว่าฯ ประจวบฯ เยี่ยมชุมชนนำร่อง ‘อ่าว ก ไก่’ เคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงทุกมิติ

จ.ประจวบคีรีขันธ์/ ไมตรี  อินทุสุต  ประธานบอร์ด พอช. แล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สากล ม่วงศิริ’ ผู้ช่วย รมว.พม.และ ผอ.พอช.เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมเตรียมเคลื่อนแผนระบบการป้องกันภัยพิบัติชุมชนอย่างยั่งยืน

อุบลราชธานี/ นายสากล  ม่วงศิริ  ผู้ช่วย รมว.พม.และนายสม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 25620910 01

พอช.ปรับระบบ-โครงสร้างองค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เป้าหมายหนุนขบวนองค์กรสู่ความเข้มแข็งใช้รูปแบบการทำงาน 18 กลุ่มจังหวัด

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/ พอช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 1792

พอช.เดินหน้าแผนงาน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศกว่า 200,000 ครัวเรือน

กระทรวง พม. / พอช.เดินหน้าแผนงาน 3 ปี (2563-2565)  ลดคว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ผอ.พอช.นำผู้นำชุมชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำร่อง 16 โครงการเข้าพบ รมว.ดิจิทัล เกษตรปากช่องไอเดียเจ๋งคิดระบบให้น้ำอัตโนมัติ-ลิบงใช้โดรนดูแลพะยูน-พวาเตือนภัยช้างป่า

  กระทรวงดิจิทัล/ พอช.จับมือ  depa ส่งเสริมชุมชนใช้เทคโ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2562 ส่วนปี 2563 เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ เน้นพึ่งพาตัวเอง-คิดค้นสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กรุงเทพฯ / วันที่ 14 กันยายน  2562  สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สรุปผลการดำเนินงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน และทิศทางต่อไป “เรามาถูกทางแล้ว เรามีแผนธุรกิจชุมชน มีเป้าหมาย เราจะไปถึงสิ่งที่คาดหวังไว้”

กรุงเทพฯ / ปิดเวที ‘สรุปผลการดำเนินงานเศรษฐกิจและทุนชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าปี 2563 จัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน 500 กลุ่ม

กรุงเทพฯ/ พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศขับเคลื่อน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Benefits1img 0273

พอช.และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ จัดสมัชชาฯ ครั้งที่ 1 เผยทั่วประเทศจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว 5,997 กองทุน มีเงินรวมกันกว่า 15,360 ล้านบาท

                                                       …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Care Share Create1 1 Resize

พอช.เดินหน้าพัฒนาคนทำงาน-ผู้นำชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งเป้า 15,000 คนทั่วประเทศ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเอง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/ พอช.เดินหน้าพัฒนาคนทำงานในขบวน…

อ่านรายละเอียด