ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 577728

เรื่องดีดีที่ชุมชน : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

ประชุมคณะทำงานพัฒนาผู้นำสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 12533814

พอช.ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบ้านพอเพียงและสวัสดิการชุมชน ปี 2563

พระนครศรีอยุธยา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางดวงเดือน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Img 20200207 104056

พอช.ชี้แจงกรณีชาวชุมชนคลองตันได้รับผลกระทบจากโครงการป้องกันน้ำท่วมคลอง 13 จ.ปทุมธานี ยืนยันไม่ได้บังคับให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง แต่ให้ประชาชนเลือกอนาคตของตนเอง

พอช.ชี้แจงกรณีชาวชุมชนคลองตันได้รับผลกระทบจากโครงการป้อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 84081001 465324087706557 477058544600875008 N

เตรียมความพร้อมกองเลขาฯ ภาคอีสาน หนุนการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน

กาฬสินธุ์/ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

“เครือข่ายเมืองนครสวรรค์เข้มแข็ง” ทบทวน เรียนรู้ และ พัฒนาจัดเก็บฐานข้อมบนโลกออนไลน์

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคีสถาปนิกและนักออกแ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 84087611 464662154439417 2522556879897362432 N

พอช.ภาคเหนือหนุนเวทีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชุมชนชาวแพสะแกกรัง จ.อุทัยธานี โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกมิติ

วันที่ 5 ก.พ. 2563 นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อำนวยการภาคเห…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 84491993 464744111097888 7676890159085780992 N

กลาง – ตะวันตก ปักธงร่วมหนุนระบบธรรมาภิบาลสร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมมอบปฏิญญา สร้างวาระร่วมต่อ ผอ.พอช.

วันที่ 5 ก.พ. 2563 ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก ร่ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 83675874 463634387875527 5866489816652185600 N

พอช.หนุนชุมชน กำหนดวาระขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา พอช. ร่วมกับ เครือข่ายองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Untitled 1

พอช.ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก นำเสนอโครงการขบวนองค์กรชุมชน ภายใต้แผนพัฒนาภาค ปี 2564

  4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 84292813 463602104545422 7321310971996143616 O

สำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)หรือ พอช. เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระทู้ถามที่ 024 เรื่อง กระทู้ถามเพื่อตอบในที่ประชุมวุฒิสภา เรื่อง ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล

3 กุมภาพันธ์ 63/อาคารรัฐสภา  สำนักประสานเครือข่ายสภาองค…

อ่านรายละเอียด