ภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

ขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาคจับมือนิด้าจัดเวที “จับตานโยบายพรรคการเมืองเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” พร้อมยื่นข้อเสนอสร้างประชาธิปไตย-ลดเหลื่อมล้ำ-กระจายอำนาจ

ผู้แทนพรรคการเมือง 10 พรรคกับขบวนองค์กรชุมชนและภาคประชา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 303111

ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์และตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไม่สิ้นไร้คนเก่ง คนดี มีความสามารถเพราะที่นี่มี “คนมีคุณภาพ”

แกนนำ ต. ท่าหมื่นราม จ.พิษณุโลก พิษณุโลก / ระหว่างวันที…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

พอช.จับมือภาคเอกชน-ภาคีเครือข่ายช่วยชุมชนโดนไฟไหม้ ผุดแผนขึ้นอาคารสูงรองรับชาวชุมชนบ่อนไก่-หนุนโรงปูนสร้างบ้านใหม่

ภาพร่างแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อนไก่   พอช. / …

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก 1

พอช.เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งใช้งานวิจัยหนุนงานพัฒนา สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสินค้า-ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา  จ.กาญจนบุรี  เป็นต้นแบบในการนำส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดิน 1

จากภัยพิบัติสู่การฟื้นฟูดินน้ำป่า-พัฒนาอาชีพ… รูปธรรมจากตำบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

ชาวตำบลสรอยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ  ในฤดูน้ำหลากฝายจะช่ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

เสียงจาก ‘ขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาค’ ถึงพรรคการเมือง และสัญญาประชาคมหลังเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม

แบนเนอร์การจัดเวทีข้อเสนอต่อพรรคการเมืองที่นิด้าวันที่ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 1

‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม…ครั้งที่ 9’ “นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง”

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงาน  ‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 302454

การถอดองค์ความรู้การพัฒนาตำบลเข้มแข้งในมิติ “คนมีคุณภาพ” ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา และตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แกนนำตำบลพระแท่น วันที่ 19 เมษายน 2566 ทีมงานสำนักพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชน Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดเวทีสร้างการเรียนรู้และออกแบบของคณะทำงาน ‘ระดับโซน’

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะทำงานสวัสดิการ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 99480

ทีมงานกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยา องค์กรสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี้ยมผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

พะเยา / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด