การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคง

รวมพลังชุมชนริมรางอีสาน ระดมแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูง

ครม.ได้เห็นชอบอนุมัติแผน 5 ปี (2566-2570) แก้ปัญหาที่อย…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 346051570 109466702147547 2501975194006135797 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2137 : เครือข่ายองค์กรชุมชนฅนกำแพง จัดเวที “สานพลังความร่วมมือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จังหวัดกำแพงเพชร”

กำแพงเพชร/ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 345891904 1233171970904575 2386310892794655630 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2136 : พอช.จับมือการรถไฟฯ และภาคี หนุนเครือข่ายริมรางรถไฟอีสาน พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง

ขอนแก่น/ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 345254597 3600504770275064 884378830017882709 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2135 : เปิดเวทีร่วมประชี้แจงแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางให้กับสมาชิกทราบ

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:00 น. ณ ชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 131981316

พอช.จับมือการรถไฟฯ และภาคี หนุนเครือข่ายริมรางรถไฟอีสาน พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง

ขอนแก่น / ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาอง…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 345326293 763940415439438 4156860316404177770 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2134 : เวทีบันทึกความร่วมมือ(MOU) โครงการ ปี 2566 ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานขบ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 345438875 1427976974629151 8908504363105389855 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2133 : เวทีทำความเข้าใจเงื่อนไขคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงต่อโครงการบ้านมั่นคงชนบท ต.นาใน

นครพนม/ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. เวทีทำค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 4a8a9121

พอช. ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล กับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด) เข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

พอช. / วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนว…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 306514

ชุมชนคนเก่ง คนดีมีความรู้ร่วมพัฒนาพื้นที่ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคั…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

สงครามชีวิตครั้งใหม่…ริมทางหลวง 101 น่าน-ห้วยโก๋น

ภาพวาดเหตุการณ์ยุติสงครามระหว่าง พคท.ที่ จ.น่านกับฝ่ายท…

อ่านรายละเอียด