บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109383430 1661390224029797 2107198625022731238 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1021 : ผู้ตรวจราชการ พม. พร้อมคณะ.. ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลกกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เลย / ขบวนองค์กรชุมชน จ.เลย (คปอ.เลย)ร่วมกับสภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พอช.ชี้แจงเรื่องร้องเรียนกองทุนสวัสดิการตำบลนาหว้า จ.นครพนม เสนอดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาเงินคืนกองทุนฯ

 การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาหว้…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108185816 2614159425471729 4920656934374563758 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1020 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกกองทุนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ตามที่ระเบียบกองทุนกำหนด

สุราษฎร์ธานี / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านมั่นคง 109941866 596059238007035 2062878179534097587 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1019 : พอช. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ติดตามกรณี ชุมชนที่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟทางคู่ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เข้าร่วมประชุม ตรวจติด…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 110210438 780385945832520 1141247249735907046 N (1)

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1018 : ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอทอง และคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โควิด-19 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ

สุราษฎร์ธานี / ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกัน 115505272 3218407438219593 6679256474696926284 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1017 : ภาคเอกชนร่วมมอบอาหารให้กับครัวชุมชนบ้านมั่นคงเกาะสมุยบรรเทาวิกฤตผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สุราษฎร์ธานี / ภาคเอกชนร่วมมอบอาหารให้กับครัวชุมชนบ้านม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108267355 1545598178935308 6072142237233937031 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1016 : สภาองค์กรชุมชนบ้านห้วยไคร้เก่า มอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำชุมชนและพี่น้องชาวบ้าน

เชียงราย / ภูมิใจที่ได้ช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมอบพันธุ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19สวัสดิการชุมชน 113571426 148944260108734 7632205715453650925 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1015 : กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก ได้มอบต้นมะเขือ พริก ปุ๋ยนํ้าหมักให้กับ โรงเรียน อ.บ.จ สุราษฎร์ธานี ๑ เพื่อมุ่งเป้าหมายให้โรงเรียนมีอาหารกลางวัน

สุราษฎร์ธานี / กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก ได…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109807751 2342975396004180 3245991422406465352 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1014 : “ทำบ้านได้มากว่าคำว่าบ้าน”

กำแพงเพชร / เริ่มดำเนินการซ่อมบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองน้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109361633 594704634809162 204420505026858444 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1013 : เรื่องราวที่อยากเล่าสู่ฟัง …. ของชาวตำบลหนองขาว …. จ.กาญจนบุรี

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองขาว / มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ควา…

อ่านรายละเอียด