ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 169617

เวทีสานพลังสร้างนวัตกรรมสู่สภาวะชุมชนที่ยังยืนปี 2566 วาระ “พลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์ประเทศ” ร่วมประกาศ 8 เจตนารมณ์ ดันเศรษฐกิจชุมชนวิถีใหม่ สังคมสูงวัยคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร จัดการภัยพิบัติ สู่สังคมสุขภาวะที่เท่าเทียมและยั่งยืน

7-9 ก.ค. 66 เวทีสานพลังสร้างนวัตกรรมสู่สภาวะชุมชนที่ยัง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Codi Default Image

ผู้ว่าฯตราด ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา(สมุนไพรท้องถิ่น) ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชกา…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 1

8 หน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือจัดการป่าชุมชน-ฝายมีชีวิต เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง-มีรายได้-ลดโลกร้อน

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการป่าชุมชนและฝายมีชีวิต  พอช…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

พอช.จัดอบรมนักสื่อสารชุมชนครั้งที่ 4 ‘บังฮาซัน’ นักขายออนไลน์ร้อยล้าน แนะวิธีขายสินค้าชุมชน “ขายยังไงให้ปัง”

  พอช. /สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ‘พอช.’ จัดอบรมนักส…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ S 43688005

ผอ.พอช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนินกร้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

วันนี้พุธที่ 5 ก.ค. 66 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนินกร้า…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

NIA จับมือ พอช. เดินหน้าโครงการ ‘หมู่บ้านนวัตกรรมสังคม’ ปีที่ 3 เฟ้นหาสุดยอดชุมชนคิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหา-พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมสังคมที่สถาบันพัฒนาอง…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

ผอ.พอช.ร่วมงานสัมมนา “เปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง” เสนอ 7 ประเด็นงานขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “สร้างชุมชนเข้มแข็ง”

เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม  ที่โรงแรมอัศวิน  แกรนด์  คอนเวน…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช. ตั้งเป้าจับคู่ชุมชนกับหน่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน

พอช. : วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

บอร์ด พอช. ตั้งเป้า “การพัฒนาศักยภาพของคนในขบวนองค์กรชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน” เตรียมจัด CODI Academy สร้าง พอช. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พอช. : วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 301-302 สถา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 4704268

Smart Farm IOT @อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เมื่อวานวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ สวนสารพัด ตำบลนาขา อำ…

อ่านรายละเอียด