พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 03

ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีวิเคราะห์จังหวัด เตรียมความพร้อมสู่จังหวัดจัดการตนเอง

สุพรรณบุรี/ชัยนาท : วันที 15 – 16 กันยายน ผู้บริหาร พอช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 10182660

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผอ.พอช. และผู้แทนหน่วยงานร่วมเวที ‘สรุปบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน’

จังหวัดสระบุรี : วันที่ 12 กันยายน 2566 เครือข่ายขบวนอง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20230913 155513

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ พอช. จับมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เวทีบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชา…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 52420639

ประเดิมเวทีวิชาการ ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ จัดเสวนา ‘การแก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท.’ แผน 5 ปี 27,000 ครัวเรือน

เวทีเสวนา ‘การแก้ไขปัญหาชุมชนที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 7567

คนจนรวมพลังจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ รณรงค์แก้ปัญหาทั่วประเทศ ‘ชุมชนในที่ดิน รฟท.-ท่าเรือคลองเตย-ห้องเช่าราคาถูก-ชุมชนริมคลอง-ชายฝั่งทะเล’

ผู้ร่วมแถลงข่าว  และชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

ปิดงานสัมมนา ‘Rebranding สวัสดิการชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ผลักดัน ‘พ.ร.บ.ส่งเสริมสวัสดิการ’ ยกฐานะกองทุน

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานสัมมนา  โดยมีนายอนุกูล  ปลัด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 2

‘วราวุธ’ รัฐมนตรี พม. ยืนยันจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาททั่วประเทศ 2.2 ล้านครัวเรือน รวม 990 ล้านบาท วันจันทร์ 18 กันยายนนี้

                 “เงินอุดหนุนบุตร” เป็นโครงการของรัฐบาล…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 1

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค-พอช.จัดงานสัมมนา ‘Rebranding สวัสดิการชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’

ผู้แทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้าร่วมงานสัมมนา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Codi Default Image

เรื่องดีดีที่ชุมชน: ตอนที่2161“ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจทุนชุมชม”จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำดอกไม้จันทร์ จ.มหาสารคาม

             วันที่ 11 ก.ย.66 สภาองค์กรชุมชนตำบลเขื่อน …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 3

“หัวนาโมเดล” ตำบลโนนข่า จังหวัดขอนแก่น ตามรอยพระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  กศน.ตำบลโนนข่า กรมส่งเสริมการเรียนรูอำเภอพล สำนั…

อ่านรายละเอียด