บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150712073 3501948476583293 4734144769277960813 N

พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีลงบันทึกความ (MOU) ร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ทุกมิติ

นครพนม /  นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคง 150893158 723177701921193 6846853515451320093 N

พอช.สำนักบ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับภาคประชาสังคม ลงพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านมั่นคง ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น /  พอช.สำนักบ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับภาคประชาส…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 152028985 723047255267571 6163686282902971622 O

พอช.ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก (กลุ่มเมือง) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ และโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปีงบประมาณ 2564

สมุทรปราการ /  ณ ศูนย์ประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 149628035 810994379495767 6115251671982923514 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1262 : “ครบวงจร ถูกต้อง กว้างไกล รู้ใจประชาชน”

สุราษฎร์ธานี /  สภาองค์กรชุมชนตำบลพ่วงพรมครดำเนินการลงพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชน 150420989 722697021969261 2802668990358917042 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1261 : กองทุนสวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีรส่งมอบวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย

สิงห์บุรี / กองทุนสวัสดิการชุมชน และสภาองค์กรชุมชนตำบลท…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 149351279 274385150947896 2419831559833964793 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1260 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ พอช. และนายเทพรัตน์ จิตทพันธ์ (อาจารย์โต) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเลี้ยงชันโรง

สงขลา / ณ กลุ่มวิสหากิจเลี้ยงชันโรงคลองต่อ เทศบาลเมืองก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150202663 3496823620429112 1180796138313979692 N

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ พอช.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีบันทึกความร่วมมือขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ /  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสถา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคง 150543377 721541045418192 1508176517048287898 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1259 : พอช.สำนักงานกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก และทีมกลุ่มจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ลงพื้นที่สนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงเขตลาดกระบัง

ลาดกระบัง / ทีมกลุ่มจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล. สำนักงานก…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151211489 3810209409039390 1995993003365549521 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1258 : “พอช.ใต้ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาถ่าน และหน่วยงานภาคีเร่งซ่อมแซมบ้านผู้เปราะบางทางสังคม”

สุราษฎร์ธานี / สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ ของรมต. กระทรวง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 186326

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดทำ “โครงการรวมใจคนสมุทรสาครไม่ทิ้งกัน”

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (…

อ่านรายละเอียด