ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 160568318 3994843427200488 7194155090556211628 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1278 : คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขบวนองค์กรชุมชน รุ่นที่ 1/2564

กาฬสินธุ์ / คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13

การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนป่งขาม ยามแม่น้ำโขงเปลี่ยนไป

สภาองค์กรชุมชนตำบลป่งขาม นางหวานฉ่ำ  เมืองโคตร บริบทชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 158885969 4365749630107782 4965424035019487753 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1277 : พอช. ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. และผู้บริหาร พม. เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้เดือดร้อน 3 ครัวเรือนที่ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ยะลา / พอช. ลงพื้นที่ร่วมกับ รมว.พม. และผู้บริหาร พม. เ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 158891612 3916309451792445 2570937323472515869 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1276 : กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโป่งแดง จังหวัดตาก ณ สวนไผ่นายประนอม

ตาก /การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ตามบันทึกข้อตกล…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ P Mip11

บันทึกความร่วมมือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Img 6286

6 หน่วยงาน ขับเคลื่อนความร่วมมือการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  จากบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 158619434 383429602702215 6844632466995672700 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1275 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้าผาก (Forehead Thermometer)

สุราษฎร์ธานี / ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ค…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Qoute Sanong 2 01

“เราไม่รอชนะด้วยทุนอื่น เราชนะด้วยทุนของชุมชน”

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 156458382 3888252407887745 6262626586050329418 N

“เวทีขับเคลื่อนงานจังหวัดนครสวรรค์ และบันทึกความร่วมมือ พื้นที่ตำบลปฏิบัติการ ปี64” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์ / “เวทีขับเคลื่อนงานจังหวัดนครสวรรค์ และบันทึ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 19890201

แก้เหลื่อมล้ำยากจน สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

กาฬสินธุ์ / วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด