ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชน 185631207 3734603163317822 1674937857451207035 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1331 : เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครราชสีมารับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง พืชผักสวนครัว และผลไม้ตามฤดูกาล นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19

นครราชสีมา /  เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครรา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 182505749 3734433426668129 1205577471982808125 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1330 : สภาองค์ชุมชนตำบลหนองบัวบาน และชาวบ้านร่วมกันมอบช้าวสารอาหารน้ำดื่ม ให้ชุมชนหมู่บ้านขามที่ถูกปิดหมู่บ้าน 14 วัน

สุรินทร์  / สภาองค์ชุมชนตำบลหนองบัวบาน และชาวบ้านร่วมกั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 182571843 4048553985204930 2969701910667888205 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1329 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางริ้น ร่วมกับ อสม.และแม่บ้านกาชาติร่วมกันทำข้าวกล่องแจกผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กผู้ป่วยติดเตียง

ระนอง / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางริ้น ร่วมกับ อสม.และ…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 184205835 4050735681653427 2279032300009135613 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1328 : ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส มอบฟักทองจำนวน200กก.ให้ครัวกลาง เพื่อทำอาหารช่วยเหลือพี่น้องในชุมชน

นราธิวาส / ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 184688822 4053816141345381 6537680935415313249 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1327 : ธารน้ำใจชาวของสภาองค์กรชุมชนตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำ​ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง แลกเปลี่ยนสินค้าที่มีในตำบล

ระนอง / ธารน้ำใจชาวของสภาองค์กรชุมชนตำบลบางพระใต้ อำเภอ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 185034611 4053822141344781 4344518680086250899 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1326 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง บริจาค หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ มอบให้แก่สมาชิก

ระนอง / ตำบลน้ำจืดน้อย 10 พฤษภาคม 2564 กองทุนสวัสดิการช…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกัน

‘ครัวกลาง’ ความหมายมันไม่ใช่เพียงแค่ข้าวห่อเดียว รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตก 184044282 795317711414519 6523184142254591516 N

ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านมั่นคงชนบท สปก.สิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี ปันผลกำไรทำครัวกลางสู้ภัยโควิด-19 และพายุพัดถล่ม

กาญจนบุรี / จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 185145929 3728983120546493 8739913667777700748 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ : 1325 : ขบวนองค์กรชุมชนได้ลงแลกเปลี่บนเรียนรู้การทำโครงการธุรกิจชุมชน ต.ดงบัง จ.อำนาจเจริญ การทำเตาประหยัดพลังงาน

อำนาจเจริญ / ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนได้ลงแลกเปลี่บนเรียนร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 183203668 4339554109396478 8540634712687684651 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1324 : “เพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีวันหยุดราชการ” สภาองค์กรชุมชนตำบลหว้านใหญ่ เร่งดำเนินการจัดหาและส่งมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

มุกดาหาร / เพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่มีวันหยุดราชก…

อ่านรายละเอียด