บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 190236108 808257620120528 1307318331856764934 N

ชาวชุมชนคูเมืองใต้ศึกษาดูงานบ้านมั่นคงสามชุกและชุมชนวัดลาวทอง เตรียมพร้อมพัฒนาโครงการแก้ปัญหาถูกไล่ที่

สุพรรณบุรี / เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 สำนักงานภาคกลา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตก 186488121 808253740120916 690226216169275290 N

การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 ตำบลหนองรี จ.กาญจนบุรี

กาญจนบุรี /  เมื่อวันที่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สภาองค์…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกผลงานนักสื่อสารชุมชน Picture6

บอกข่าวเล่าเรื่อง พม.

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.35-13.56 น. นา…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกผลงานนักสื่อสารชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Picture1

กลุ่ม “แปรรูปเผือกหอม” ตำบลโคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี สร้างรายได้ให้สมาชิกในช่วงโควิด

ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ภูมิประเทศโดยทั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 190052430 4103126813080980 7017041772279234134 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1364 : ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง

สุราษฎร์ธานี / ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สวัสดิการชุมชน 191483972 338509047868839 6695261182512893547 N

โครงการเปิดตลาดสู้ภัยโควิด-19 “ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน”

สงขลา / ณ วัดหัวป้อมนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตก 191812070 781412452764384 1927162313223951345 N

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สภาองค์กรชุมชนตำบลอ่างทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจวบครีรีขันธ์ / วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สภาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตก 191933468 806269406986016 4570248258781627995 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ : 1363 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกระบ่ำแจกถุงยังชีพให้สมาชิก บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

กาญจนบุรี / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการถ้ว…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตกสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 191918705 806265830319707 91967286447737542 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1362 : สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหาด จัดชุดยังชีพดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เพชรบุรี / เมื่อวันที่ 26 พฤาภาคม 2564 สภาองค์กรชุมชนตำ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 188286131 4669216086442145 5370787156627942612 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1361 : คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลหัวเมือง ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุงบ้าน นายสมยก ทองชมภู ม.13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จ.แพร่

แพร่ / คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลหัวเมือง ดำเนินการซ่อม…

อ่านรายละเอียด