สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 214511537 4216131501780510 4475440926121819806 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1400 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดระนอง ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลกะเปอร์ ร่วมจัดพิธีมอบบ้านพอเพียงให้ผู้เดือดร้อน ต.กระเปอร์ จำนวน อ.กระเปอร์ จ.ระนอง

ระนอง / วันที่ 6 ก.ค. 2564 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดระนอง …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 211531954 262492628999733 443471760429951159 N

เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดตาก

ตาก / การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 211902929 4211894672204193 7920163847514583128 N

เศรษฐกิจท้ายครัว ออกนอกรั้วสู่ครัวหนองหงส์ นวัตกรรมชุมชนตำบลหนองหงส์

นครศรีธรรมราช / วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 I ณ ที่ทำการสภาอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 205351575 10215779430518357 8093008085874705645 N

“ผนึกกำลังผู้นำองค์กรชุมชนผุดแผนงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบชุมชนเข็มแข็งสู่ตำบลจัดการตนเองสู่ความยั่งยืน”

สุราษฏร์ธานี / สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเมืองเวียง จัดเว…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 201763749 4208410499219277 5046286814039014561 N

“คณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน โซน ลุ่มน้ำนครตรัง ลงพื้นที่ สอบทานและ พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564คณะทำงานเครือ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 209067446 3003020186608011 2843290228987074753 N

“ขับเคลื่อนสภาลมหายใจจังหวัดลำปาง”

ลำปาง / เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เครือข่ายภาคีพัฒนาภา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 210173744 120415160255659 661924672596706898 N

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลฉวาง รับการสอบทานคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายอัษฎา ณ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหม้า จ.ร้อยเอ็ด ขยายการผลิต เตรียมเปิดโรงงานผลิตน้ำใบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ

พิธียกเสาเอกสร้างโรงงานใหม่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 209358467 4197442850316042 295672624677087540 N

“คณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน โซน ลุ่มน้ำนครตรัง ลงพื้นที่ สอบทานและ พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน”

นครศรีธรรมราช / วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะทำงานเครือข่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 209933944 4194700963923564 8421610163580923138 N

” สภาองค์กรชุมชนตำบลบางจาก จัดทำแผนธุรกิจชุมชน ฉบับซ่อมเสริม “

นครศรีธรรมราช / วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประส…

อ่านรายละเอียด