ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 01 0

เวทีฟื้นฟูและวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี : วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 01

ภาคกลางและตะวันตกจัดสัมมนาทำแผนพัฒนาระดับจังหวัดของขบวนองค์กรชุมชนฯ 13 จังหวัด

กาญจนบุรี : วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานภาคกลา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคง 1

พอช.ชี้แจงข่าวสมาชิกบ้านมั่นคงบางบัวทองได้บ้านสังกะสี เผยสหกรณ์มีปัญหา เตรียมแผนฟื้นฟูแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน

สภาพบ้านพักชั่วคราวรองรับผู้เดือดร้อนก่อนสร้างบ้านจริง …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก Timeline 20230610 221835

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดประชุมทีมบริหารกลุ่มจังหวัด วาแผนการขับเคลื่อนงานและติดตามงานปี 2566

สมุทรสงคราม : วันที่ 10 มิถุนายน 2566 กลุ่มจังหวัดภาคกล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 6614975c 6301 4b0e 9d0c B9880be5792f

การตรวจราชการ รอบ 2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร : เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 นายอนันต์ …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 351786879 764451875480384 30049207609443118 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2153 : เวที MOU โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

อุบลราชธานี/ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 351297035 1089259818698406 987771368949594436 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2152 : ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมออกแบบกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ ประจำปี 2566

ปทุมธานี/ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะทำงานโครงการพั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานบอร์ด พอช. ร่วมเปิดงานวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” ปี2566

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ได้กำห…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 3286818

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง

สงขลา / วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 347011844 623966866359578 3322192120212961298 N

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุงร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทีมทำงานและภาคีเครือข่ายพื้นที่นำร่อง ปีที่ 1 จังหวัดพัทลุง

พัทลุง / วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ…

อ่านรายละเอียด