ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 243324029 2472558962888085 1846589275454202711 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1539 : โครงการตำบลธุรกิจชุมชน “พัฒนายกระดับความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์เชิงคุณภาพ”

ชุมพร / เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ วัดโพธิเกษตร อ.สว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 243394194 4663166550381568 8207859996999256996 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1538 : ตำบลทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง เดินสายทำความเข้าใจโรคระบาดโควิด-19 กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ชุมชนจัดการตนเอง ด…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 243029219 4463445957049062 958251322996304602 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1537 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคง ด้านอาหารสู้ภัยโควิด-19.”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 คณะกรรมการส…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

โควิด-19 ลามชาวเล 5 จังหวัดภาคใต้ เครือข่ายชาวเลอันดามันตั้งศูนย์ระดมความช่วยเหลือ

ชายฝั่งทะเลอันดามัน /  วิกฤติโควิดยังลามไม่หยุด  ชาวเลฝ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 241543939 4128194510625350 3473470252533877272 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1536 : “ห่วงโซ่การผลิตและคุณค่าทางสมุนไพร” บ้านโนนธาตุ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ​ / เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 หารือ โมเดลแก…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 242441775 4346388338773022 4410973627834374502 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1535 : ฟื้นขบวน ฟื้นคน ชุมชน และ เมือง…..

สงขลา / เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มออมท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 242073144 4414883968571627 8232888346968711969 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1534 : จังหวัดพัทลุงเดินหน้าปฏิบัติการชุมชนสู้ภัยโควิดโดยชุมชน

พัทลุง  / เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการวิ…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

พอช.และหน่วยงานภาคีและชาวบ้านชุมชนเขตภาษีเจริญ ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอยชุมชนคลองลัดภาชี พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการเปิดศูนย์พักคอยชุมชนเขตภาษีเจริญ

เดิมที ชุมชนคลองลัดภาชีเป็นชุมชนที่ถูกไล่รื้อจากชุมชนสว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 731247

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดโครงการการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดโครง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง-พอช. มอบหนังสือคู่มือกักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด 3,000 เล่มให้ชุมชน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและคณะ (ซ้าย) มอบห…

อ่านรายละเอียด