สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 358668523 288769500331350 2589271968041468342 N

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชน สร้างอุดมการณ์เดียวกันเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล เสริมสร้างการพัฒนาศักยภา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดิน S 162201603

ถอดบทเรียนเมืองชุมแพไม่ทิ้งกัน กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs

12 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านมั่นคงร่มเย็น อำเภอชุมแพ จังหวัดข…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 255591

Social Innovation Village: Idea Hacks 2023 เวทีนครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก Codi Default Image

‘เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน หนุนเสริมระบบบริหารจัดการที่ดีอย่างมีส่วนร่วม’

จังหวัดอ่างทอง : เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดภา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 462727

‘เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี’

จังหวัดลพบุรี : เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี ร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 161619977

พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน ปักธงปฏิรูปหนุนจังหวัดจัดการตนเอง

ขอนแก่น/ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานศึกษาแนวทางการป…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 5718130

เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ร่วมถอดบทเรียน เมืองชุมแพไม่ทิ้งกันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พื้นที่ SDGs รุ่นที่ 1

วันนี้ อังคารที่ 11 ก.ค.66 เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Codi Default Image

Smart Farm Iot จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566  มีการเวทีสรุปบทเรียนกระบว…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 169617

เวทีสานพลังสร้างนวัตกรรมสู่สภาวะชุมชนที่ยังยืนปี 2566 วาระ “พลังชุมชนท้องถิ่นตอบโจทย์ประเทศ” ร่วมประกาศ 8 เจตนารมณ์ ดันเศรษฐกิจชุมชนวิถีใหม่ สังคมสูงวัยคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร จัดการภัยพิบัติ สู่สังคมสุขภาวะที่เท่าเทียมและยั่งยืน

7-9 ก.ค. 66 เวทีสานพลังสร้างนวัตกรรมสู่สภาวะชุมชนที่ยัง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Codi Default Image

ผู้ว่าฯตราด ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา(สมุนไพรท้องถิ่น) ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชกา…

อ่านรายละเอียด