ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Messageimage 1643102509599

เวทีประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1 จัดทัพตั้งเป้าเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในปี 65

พอช. / วันนี้ เวลา 13.30 น. สำนักงานบ้านมั่นคงและที่ดิน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 272400986 4539288816182582 3008222378459694747 N

พม. สร้างบ้านช่วยคนจน มอบ พอช. ระดมช่างชุมชนสร้างบ้านมั่นคงชนบท นำร่อง “วังตามัว” นครพนม

  นครพนม/ วันนี้ (25 ม.ค.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272096548 4529752497136214 5636356270587672691 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1669 : กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ พอช. ประชุมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ชุมชนหนองแวงตราชู 4 จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่ีอวันที่ 22 มกราคม 2565 กลุ่มเพื่อนคนไร้บ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 272115421 4882898855089757 3219688591903757496 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1668 : พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน ผู้นำทางจิตวิญญาณ กลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น”

อุทัยธานี  / เมื่อวันที่ 22 ม.ค.65 “พัฒนาศักยภาพเด็กและ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 272203345 400472448535083 1771649692935536124 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1667 : ผอ.พอช.ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ด้านการจัดการที่อยู่อาศัย

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายวิชัย นะสุวรร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านพอเพียงบ้านมั่นคง S 15351824

พอช.ได้กำหนดแผนงานการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ การพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์ การสอบทานการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อ รวมถึงแผนงานการสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2565

คำอธิบาย ในปีงบประมาณ 2565 พอช.ได้กำหนดแผนงานการพัฒนาคว…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Img 1

กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลโพงาม จ.ชัยนาท ต่อยอด “แพะเงินล้าน” สร้างนวัตกรรมชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลแพะ-ชุดผักพร้อมปลูก

‘แพะเงินล้าน’ ที่ อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท กลุ่มอาชีพตำบลโพ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลอง 1

คมนาคมเสนอ ครม.ชู ‘บ้านมั่นคงหาดเล็ก จ.ตราด’ ต้นแบบการ MoU. แก้ปัญหาชุมชนสร้างบ้านรุกลำน้ำ

ชุมชนชาวประมงบ้านหาดเล็ก  อ.คลองใหญ่  จ.ตราด สถาบันพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 272076482 4870622866317356 8775576993947578573 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1666 : พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนชาวแพสะแกกรัง

เมื่อวันที่ 20 มกราค 2564 นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อำนวยก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 272193633 2416951808435762 2057427255561769769 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1665 : รองผู้ว่าฯ จ.แพร่ เป็นประธาน ในพิธิMOUโครงการบ้านพอเพียงฯ ร่วมกับคณะทำงานเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยฯ จ.แพร่ 10 หน่วยงาน

แพร่ / เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายวิเชียร อนุศาสนันต…

อ่านรายละเอียด