สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 1645708489391

“บำนาญชุมชน” กอช. พอช. ขบวนองค์กรชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนระบบการออมและดูแลสวัสดิการของสมาชิกชุมชน ณ กองทุนสวัสดิการวันละบาทเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

ปรัชญาติดดินของชาวกะเหรี่ยงหนองเต่า จ.เชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาที่ดิน-ไฟป่าโดยพลังชุมชนท้องถิ่น

ชาวกะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าและธ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274500289 409772464281662 2648375075274529779 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1718 : กลุ่มจังหวัดเจริญราชธานีศรีโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติ

ยโสธร / ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 274633208 321186503372077 7449474867494058643 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1717 : เวทีการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก หงษ์เจริญ

ชุมพร / ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเอนก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 274339425 10216638056623473 6745257759958027582 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1716 : “เวทีบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 13.00 น. …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 274471661 320662916757769 2903862768722263478 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1715 : “เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลและมอบบ้านพอเพียง เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่”

กระบี่ / เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สำ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือชุมชนริมคลองสภาองค์กรชุมชน 274468255 322322393261105 8279261510103076377 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1714 : สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

เชียงใหม่  / เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย นะ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ New Qr Code

พอช.สรรหาผู้อำนวยการสถาบันคนใหม่ เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. – 4 มี.ค.นี้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ สรรหา…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือ 15

พอช.สำนักงานภาคเหนือและภาคีเครือข่าย ร่วมกันสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

ศาลาชุมชนวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ / วันที่ 20 กุมภาพ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ Messageimage 1645418786579

คณะพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคเหนือ จัดเวทีWorkshop Online ผ่านระบบ Zoom “คนรุ่นใหม่” กับอนคตของไทย สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคเหนือ …

อ่านรายละเอียด