ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 1

พอช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีนำเสนอผลวิจัย 5 พื้นที่ต้นแบบ ‘การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง’

นายธนสุนทร  สว่างสาลี  รองปลัดกระทรวง พม.  (นั่งกลางเสื…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 274121883 318694263623918 7462921343284268349 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1704 : ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ / วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้า…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273916165 315747110582683 7186296143185291078 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1703 : ทีมออกแบบและก่อสร้าง ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา / เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมออกแบบแล…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เดินหน้าบ้านมั่นคงอำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ซ่อมสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส 4 ตำบล 1,000 หลัง

ช่างชุมชนและผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน จ.เชียงรายร่วมกันสำรว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273916708 403833251542250 5968237391452059100 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1702 : บุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โซนอำเภอลำปลายมาศ 5 ตำบล

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273732204 402549385003970 3839759078637120268 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1701 : บ้านมั่นคงเมืองโพนทอง

ร้อยเอ็ด / เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการบ้านมั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273698894 402542311671344 5566493979197937146 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1700 : ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังสวาป

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลวังสวาป อำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img20220212113946

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน วางเป้า “เป็นองค์กรหลักในการเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางสังคม”

  กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่ริเริ่มจัดตั้งโ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 273828789 314698277354233 4601850096216461459 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1699 : เวทีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ที่ดินและที่อยู่อาศัย” เทศบาลตำบลวัดประดู่

สุราษฏร์ธานี / วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวทีแนวทางการพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 273494215 4968341449922568 2714483683637921477 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1698 : ช่างชุมชน “ช่างดี มีฝีมือ จิตอาสาเพื่อบ้านเกิด”

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 การวางปฎิบัติงา…

อ่านรายละเอียด