บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 16244849

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพันธ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1646800732742

นวัตกรรมภูมิปัญญา จากแนวคิดนอกกรอบ สู่ “เตาแกลบลุงเสาร์แก้ว”

แนวคิดเรื่องนวัตกรรมประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 1646799527299

วิถีความพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา

พลังงานทดแทนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว  ตำบลบ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 463683

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง โดย พอช. ได้จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สู่การยกระดับเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในตำบล “ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชน” ปีงบประมาณ 2565

พอช./ เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักเลขานุการยุท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 275364736 418652860060289 496404380462381880 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1734 : คนแมด มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาหนี้สินด้วยข้าวอินทรีย์

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275380602 611049196732395 6980908846898266956 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1733 : พิธีมอบการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยจากพายุงวงช้าง

ชุมพร / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สนามฟุตซอล เทศบาลตำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275424720 7372640702775914 3962783822991399481 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1732 : คณะทำงานลงพื้นที่หนุนเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบลแหลม และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทรทำความเข้าใจกับครัวเรือนผู้รับผลประโยชน์

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะทำงานเครือ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

ขบวนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ พอช. จัด เวทีพัฒนาศักยภาพ “นักสื่อ-สาน ขบวนองค์กรชุมชน” ตั้งเป้าสร้างนักสื่อสารชุมชนรุ่นใหม่

นักสื่อสารชุมชนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275425335 4967863563298400 4627157421956878144 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1731 : แกนนำขบวนฯ จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่ พอช.ภาคใต้ เปิดวง Zoom เพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท

กระบี่ / เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 การประชุมชี้แจงแนวทา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 274929097 329838142509530 2320016957915421880 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1730 : สานพลังภาคียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดลำปาง

ลำปาง / เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ภาคีเครือข่ายประกอบด้…

อ่านรายละเอียด