สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275799900 335077805316280 7575555189726855552 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1752 : เวทีหารือแนวทางการแก้ปัญหากรณีร้องเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสมุย จำกัด

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวทีหารือแนวท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275325211 424611526131089 8377225459487440404 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1751 : เวทีเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กลุ่มจังหวัดอีสานบน 1

หนองบัวลำภู / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดอี…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 275268872 424583619467213 4985978468677918990 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1750 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนาในแบบมีส่วนร่วม

นครพนม / เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ดร.คณิน เชื้อดวง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง

? ช่างชุมชนตำบลวังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม

ช่างชุมชนตำบลวังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 275843294 7409330335773617 4984949543909719908 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1749 : คณะทำงานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะทำงานเครื…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275985152 334523498705044 281274909564349139 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1748 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดเวทีสร้างความเข้าใจสมาชิกโครงการบ้านพอเพียงและจัดทำแบบประเมินชุมชนเข้มแข็ง”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 “สภาองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275785846 333991528758241 6350040836513454560 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1747 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านนา จัดเวทีประเมินตำบลต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง และทำความเข้าใจสมาชิกโครงการบ้านพอเพียง”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 “สภาองค…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Timeline 25650315 195656

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและจังหวัดสระบุรีจับมือหน่วยงานภาคี พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนฐานรากผ่านระบบสวัสดิการชุมชน

สระบุรี : วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275443535 5088621331188071 3442371817175403392 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1746 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลร่อนพิบูลย์จับมือหน่วยงานภาคีซ่อมบ้านพอเพียงหลังแรก”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ บ้านจานเรี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสวัสดิการชุมชน 275520722 334207542072590 8082883024070377043 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1745 : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ หารือเตรียมแผนการซ้ฝ่อมแซมบ้าน กลุ่มเปาะบางที่ยากลำบาก

แพร่ / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด